Vikatiedote

Hinnasto

Hinnasto

Hinnasto 1.1.2016 alkaen

Seinäjoen Vesi hinnasto 2016.pdf

Sopimus- ja toimitusehdot

Seinäjoen Vesi - Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot.pdf
Seinäjoen Vesi - Yleiset toimitusehdot.pdf

Käyttömaksut 1.1.2016 alkaen

Yksikkö Veroton Sis. alv 24%
Vesimaksu €/m31,411,75
Jätevesimaksu€/m31,952,42
Yhteensä €/m34,17


Perusmaksu

Perusmaksu on kiinteistökohtainen vuosimaksu, joka määräytyy kiinteistön vesimittarikoon perusteella. Perusmaksua peritään jokaisesta kiinteistöstä, joka on liitetty vesihuoltolaitoksen verkostoon ja sillä katetaan osa vesihuoltoverkoston käyttö- ja ylläpitokustannuksista.

Liittymismaksut

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka peritään kaikilta uusilta liittyjiltä. Liittymismaksu perustuu rakennettavaan kerrosalaan tai määrättyyn kiinteistötyypin/ johtoverkon minimitaksaan. Liittymismaksuilla katetaan osa vesihuoltoverkostojen rakennuskustannuksista.

Lisäliittymismaksut

Lisäliittymismaksua peritään, jos kiinteistön liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet muuttuvat esimerkiksi kiinteistöä laajennettaessa tai kiinteistötyypin muuttuessa. Maksu peritään vaikka lisärakennukseen tai laajennukseen ei tulisi vesi- ja viemärilaitteita. Lisäliittymismaksu määräytyy samalla periaatteella kuten varsinainen liittymismaksukin eli rakennuksen kerrosalan ja kiinteistötyypin perusteella, jossa huomioidaan kiinteistön liittymän nykyarvo. Lisäliittymismaksuilla katetaan osa vesihuoltoverkoston rakennuskustannuksista.