Vikatiedote

Puhdistusvaatimukset- ja tulokset

Puhdistusvaatimukset- ja tulokset

Jätevedenpuhdistamoiden puhdistustuloksia tarkkaillaan lupaviranomaisten velvoitetarkkailun mukaan neljännesvuosittain. Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla saavutetut keskimääräiset puhdistustulokset vuonna 2017 ja LSY-2005_Y-81 vaatimusten toteutuminen Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla vuonna 2017.

Vuosi 2017Puhdistustulos Lupaehto
Biologinen hapenkulutus (BOD7)
pitoisuus (mg/l)2,610
reduktio (%)99,295
Kokonaisfosfori (Kok.P)
pitoisuus (mg/l)0,30,3
reduktio (%)96,895
Kiintoaine
pitoisuus (mg/l)8,1-
reduktio (%)97,0-
Kemiallinen hapenkulutus (CODCr)
pitoisuus (mg/l)32,360
reduktio (%)94,990
Kokonaistyppi (Kok. N)
pitoisuus (mg/l) -
reduktio (%)73,760