Vikatiedote

Puhdistusvaatimukset- ja tulokset

Puhdistusvaatimukset- ja tulokset

Jätevedenpuhdistamoiden puhdistustuloksia tarkkaillaan lupaviranomaisten velvoitetarkkailun mukaan neljännesvuosittain. Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla saavutetut keskimääräiset puhdistustulokset vuonna 2016 ja VNa 888/2006 vaatimusten toteutuminen Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla vuonna 2016.

Vuosi 2016Puhdistustulos Lupaehto
Biologinen hapenkulutus (BOD7)
pitoisuus (mg/l)6,230
reduktio (%)96,470
Kokonaisfosfori (Kok.P)
pitoisuus (mg/l)0,192
reduktio (%)97,680
Kiintoaine
pitoisuus (mg/l)1135
reduktio (%)92,990
Kemiallinen hapenkulutus (COD)
pitoisuus (mg/l)33125
reduktio (%)86,875
Kokonaistyppi (Kok. N)
pitoisuus (mg/l)--
reduktio (%)75,870