Vikatiedote

Seinäjoen Energia-konserni -
Sähköä, lämpöä ja vettä Seinäjoen parhaaksi

Seinäjoen Vesi on Seinäjoen Energia Oy:n liiketoimintayksikkö, jonka hoidettavana on 63 000 asukkaan ja alueen teollisuuden talous- ja jätevesihuolto.

Seinäjoen Vesi

Vesihuollon toimintaa ja kehittämistä ohjaavat arvot ovat hyvinvointi, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Pyrimme varmistamaan näiden tavoitteiden täyttymisen kaikissa olosuhteissa. Toimiva vesihuolto on asukkaille itsestäänselvyys, ja asetamme palvelutasolle suuret odotukset myös tulevaisuudessa. Haluamme tarjota puhdasta vettä ja toimivan viemäröinnin ilman palvelukatkoksia ja laatuhäiriöitä.