Vikatiedote

Keskeisiä tunnuslukuja 2017

Asukkaita n. 62 500 as
Kulutuspisteitä n. 15 900 kpl
Liikevaihto 16,16 M€
Investoinnit n. 6 M€
Henkilöstö 28 hlö
Veden hinta (alv 24 %)* 1,75 €/m³
Jätevesimaksu (alv 24 %)* 2,42 €/m³
Laskutettu talousvesi 5 126 007 m³/a
Laskuttamaton talousvesi 9,72 %
Talousveden ominaiskäyttö 225 l/as/d
Vesijohtoverkoston pituus 1146 km
Viemäriverkoston pituus 586 km

* Hinnat 1.1.2016