Vikatiedote

Vedenhankinta

Vedenhankinta

Seinäjoen Veden jakelema talousvesi hankitaan pääosin Lakeuden Vesi Oy:ltä ja Lappavesi Oy:ltä. Lisäksi vettä pumpataan pieniä määriä omista pohjavedenottamoista, Nurmon Sikaharjusta, Peräseinäjoen Korteskylän ja Ylistaron Troiharin, Heralankankaan ja Kivistönmäen vedenottamoista. Nurmon pintavesilaitokselta johdetaan vettä omaa putkea putkin Atria Oyj:n käyttöön.

Vedenhankinta 2016

Ostettu vesi m3 Oma tuotanto m3
Lakeuden Vesi Oy3 871 216Troihari79 689
Lappavesi Oy1 338 464Korteskylä0
Isonkyrön kunta37 087Kivistönmäki47 813
Kurikan Vesihuolto Oy1 309Sikaharju18 895
Nurmon pintavesilaitos

298 493

5 248 076 m3 444 889 m3
Yhteensä 5 692 965 m3

Suurin osa kotitalouksien käyttämästä talousvedestä on Lakeuden Vesi Oy:ltä hankittua vettä. Lisätietoa Lakeuden Veden toiminnasta löydät osoitteesta www.lakeudenvesi.fi