Vikatiedote

Vedenhankinta

Vedenhankinta

Seinäjoen Veden jakelema talousvesi hankitaan pääosin Lakeuden Vesi Oy:ltä ja Lappavesi Oy:ltä. Lisäksi vettä pumpataan pieniä määriä omista pohjavedenottamoista, Nurmon Sikaharjusta, Peräseinäjoen Korteskylän ja Ylistaron Troiharin, Heralankankaan ja Kivistönmäen vedenottamoista. Nurmon pintavesilaitokselta johdetaan vettä omaa putkea putkin Atria Oyj:n käyttöön.

Vedenhankinta 2018

Ostettu vesim3Oma tuotantom3
Lakeuden Vesi Oy3 800 863Troihari86 380
Lappavesi Oy1 445 919Korteskylä0
Isonkyrön kunta25 419Kivistönmäki8 359
Kurikan Vesi Oy9 786Sikaharju20 926
Nurmon pintavesilaitos

369 673

       5 281 987 m485 337 m3
Yhteensä          5 767 324 m3

Suurin osa kotitalouksien käyttämästä talousvedestä on Lakeuden Vesi Oy:ltä hankittua vettä. Lisätietoa Lakeuden Veden toiminnasta löydät osoitteesta www.lakeudenvesi.fi