Vikatiedote

Viemäriverkoston laajentuminen haja-asutusalueille

Viemäriverkoston laajentuminen haja-asutusalueille

Ylistaron Alapääntien eteläisen alueen jätevesiviemäröintiprojekti toteutetaan vuoden 2019 aikana. Kiinteistökohtainen liittymismaksu kyseisellä alueella on 7500 euroa tai 6000 euroa kiinteistöillä, jotka liittyvät kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon välityksellä.

Vesistön läheisyydessä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella on jätevesien käsittelyjärjestelmän täytettävä perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä, voimassa olevan asetuksen (157/2017) mukaisesti.

Kiinteistökohtaisesta jätevesienkäsittelystä voitte kysyä Seinäjoen kaupungin ympäristöviranomaiselta.

Yhteystiedot:

Ympäristönsuojelutarkastaja
Miia-Eveliina Lae
p. 044-4255717
miia-eveliina.lae@seinajoki.fi