Vikatiedote

Viemäriverkoston laajentuminen haja-asutusalueille

Viemäriverkoston laajentuminen haja-asutusalueille


Nurmon Veneskoski B jätevesiviemäröintiprojekti aloitetaan syksyllä 2017. Kiinteistökohtainen liittymismaksu kyseisellä alueella on 7500 euroa tai 6000 euroa kiinteistöillä, jotka liittyvät kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon välityksellä.

Uusi hajajätevesiasetus (157/2017) tuli voimaan 3.4.2017. Vesistön läheisyydessä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella on jätevesien käsittelyjärjestelmän täytettävä perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä, voimassa olevan hajajätevesiasetuksen (157/2017) mukaisesti.

Kiinteistökohtaisesta jätevesienkäsittelystä voit kysyä Seinäjoen kaupungin ympäristöviranomaiselta.

Yhteystiedot:

Ympäristötarkastaja Hanna Latva-Kiskola
p. 06 425 5716, 044 425 5716
hanna.latva-kiskola@seinajoki.fi