Vikatiedote

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys

Seinäjoen Vesi on osallistunut Taloustutkimus Oy:n tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn vuosina 2012 - 2014 ja 2016. Tutkimuksessa haastateltavana oli 200 satunnaispoiminnalla valittua Seinäjoen Veden asiakasta, joita pyydettiin arvioimaan vesilaitoksen toimintaa ja veden laatua kouluarvosanoin 4-10. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista lasketaan WACSI-indeksit (water customer satisfaction) veden laadulle, vesilaitoksen palvelulle sekä veden jakelulle ja viemäröinnille. Seinäjoen Veden WACSI-indekseistä saadut arvosanat ovat olleet erittäin hyvät.

WACSI-indeksit 2012 2013 2014 2016
Veden laatu8,548,658,618,80
Yhtiön palvelu8,098,158,158,28
Veden jakelu ja viemaröinti8,648,738,638,83