Vikatiedote

Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstön yhteystiedot

sähköposti: etunimi.sukunimi@sen.fi

Asiakaspalvelu, Varastotie 5

Sopimusasiat, laskutus ma- pe klo 9-16 p. 0203 35000

Maksusuunnitelmat ma-pe klo 9 - 16 p. 0203 35200

Hallinto, Varastotie 5

Johtaja, vesiliiketoiminta Juha Santtila, 0207 601 202

Toimitusjohtaja Vesa Hätilä p. 0207 601 424
Hallintojohtaja Tapio Pesu p. 0207 601 346
Rahoitusjohtaja Merja Rintamäki p. 0207 601 419
Talousjohtaja Leena Paananen p. 0207 601 203
Henkilöstöpäällikkö Tiina Mäkinen p. 0207 601 349
IT-päällikkö Seppo Haapamäki p. 0207 601 383
Kehityspäällikkö Sanna Takala p. 0207 601 337                                                                                    Viestintäpäällikkö Teija Ahtiainen p. 0207 601 217
Asiakaspalveluesimies Jenna Järvinen p. 0207 601 201

Tekninen asiakaspalvelu/ Verkoston kunnossapito ja rakennuttaminen, Rahtitie 4

Verkostopäällikkö Jari Mäntylä, 0207 601 231

Liittymislausunnot, suunnittelu

Suunnitteluinsinööri Kari Yli-Kahila, 0207 601 235

Kunnossapito

Työnjohtaja Joonas Marttila, 0207 601 234

Verkostomestari Juho-Matti Ahokas, 0207 601 212

Vesimittarien vaihdot

Vesimittarien vaihdoista sovittava työnjohdon kanssa, p. 0207 601 223

Kartoitus

Karttatilaukset vesikartoitus@sen.fi

Kartoittaja Jari Komssi, 0207 601 239

Mittausinsinööri Lassi Lähteenmaa, 0207 601 215

Verkkotietoinsinööri Riikka Välikangas, 0207 601 238

Laitokset, Rahtitie 4

Vedentuotanto
Käyttöpäällikkö (VL) Johanna Päkkilä, 0207 601 236

Käyttöinsinööri Antti Lähdesmäki, 0207 601 226

Jätevedenpuhdistus
Käyttöpäällikkö (JVP) Juha Korpi, 0207 601 251
Päivystäjä, 0207 601 211

Asiakaspalvelu, Rahtitie 4

Toimistosihteeri Jonna Tuisku,  0207 601 204