Vikatiedote

Jätevedenpuhdistamot

Jätevedenpuhdistamot

Seinäjoen alueella syntyvät teollisuus- ja asumajätevedet käsitellään pääosin Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla ja osittain Ylistaron jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi Lapuan jätevesi Oy käsittelee ostopalveluna Atrian Nurmon tehtaan jätevedet ja osan Nurmon alueen jätevesistä.

Seinäjoen jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jota ajetaan ammonium- ja kokonaistyppeä poistaen. Jätevedenpuhdistamon mitoitusvirtaama on 22 000 m³/d. Puhdistamolla käsitellään Seinäjoen kaupungin, Nurmon Hyllykallion, Ylistaron Halkosaaren ja Peräseinäjoen alueen jätevedet.

Toinen Seinäjoen Veden jätevedenpuhdistamoista sijaitsee Ylistarossa. Ylistaron jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1999. Jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jonka mitoitusvirtaama on 790 m³/d. Puhdistamolla käsitellään Ylistaron keskustan, Pampunmäen ja Asemanseudun jätevedet.