Vikatiedote

Laskutus

Laskutus

Tietoa laskutuksesta

Seinäjoen Energia Oy / Seinäjoen Vesi lähettää yksityisasiakkaille ja muille pienkuluttajille vuosittain neljä laskua. Laskuista kolme on arviolaskua, jotka perustuvat vuosikulutusarvioon sekä yksi tasauslasku asiakkaan ilmoittaman vesimittarilukeman perusteella. Asiakkaalle lähetetään paperinen lasku postitse. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tehdä E-laskusopimus verkkopankissa ja vastaanottaa laskut sähköisenä.

E-lasku

Seinäjoen Veden vesilaskun voi nyt vastaanottaa e-laskuna. E-lasku on sähköinen lasku, joka toimitetaan suoraan yksityisasiakkaan verkkopankkiin. E-lasku on vaivaton ja ympäristöystävällinen vaihtoehto eikä siitä aiheudu ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalle.

Kuluttajan E-laskuun siirtyminen
Tee sopimus e-laskun käyttöönotosta omassa verkkopankissasi. Valitse laskun lähettäjäksi Seinäjoen Energia Oy/Seinäjoen Vesi ja laskutusaiheeksi vesilasku sekä syötä edellisen vesilaskun viitenumero ja asiakasnumero.

Verkkolasku yrityksille
Yritys voi vastaanottaa vesilaskun verkkolaskuna ilmoittamalla yrityksen sekä operaattorin tunnuksen asiakaspalveluumme p. 0203 35 000 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@sen.fi.


Riidanratkaisumenetelmät sopimusriitatilanteissa

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).