Vikatiedote

Keskeisiä tunnuslukuja 2018

Asukkaita n. 63 000 as
Kulutuspisteitä n. 16 000 kpl
Liikevaihto 16,8 M€
Investoinnit 4,7 M€
Henkilöstö 28 hlö
Veden hinta (alv 24 %)* 1,75 €/m³
Jätevesimaksu (alv 24 %)* 2,42 €/m³
Laskutettu talousvesi 5 325 777 m³/a
Laskuttamaton talousvesi 7,66 %
Talousveden ominaiskäyttö 225 l/as/d
Vesijohtoverkoston pituus 1200 km
Viemäriverkoston pituus 590 km

* Hinnat 1.1.2016