Vikatiedote

Vedenkäsittely

Vedenkäsittely

Kaikilta Seinäjoen Veden vesilaitoksilta johdettu talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä. Pohjaveden käsittelymenetelmät on valittu kullakin laitoksella pohjaveden ominaisuuksien mukaan. Käytetyimmät vedenkäsittelymenetelmät ovat ilmastus, kalkkikivialkalointi ja UV-desinfiointi. Luonnontilainen pohjavesi on hieman hapanta (pH 6,4-6,5), minkä vuoksi vesi alkaloidaan eli veden pH nostetaan noin arvoon 8. Samalla vedestä poistuu rautaa ja pieniä määriä mangaania. Ilmastuksen tarkoituksena on hapettaa vettä ja poistaa vedestä hiilidioksidia. Vesilaitoksilta lähtevä vesi desinfioidaan UV-valolla, lisäksi veden desinfiointiin voidaan tarvittaessa käyttää pieniä määriä natriumhypokloriittia. UV-valon desinfiointiteho ei vaikuta putkistossa, joten natriumhypokloriitilla estetään bakteerien kasvu verkostossa.