Vikatiedote

Vesi- ja viemäriverkostot

Vesi- ja viemäriverkostot

Vesijohtoverkosto

Seinäjoen Veden vedenjakelujärjestelmässä on vesiva-rastokapasiteettia yli 16 000 m³ ja vesijohtoverkostoa noin 1200 km. Vesijohtoverkostossa on 20 kpl paineen-korotuspumppaamoita, joilla nostetaan vesipainetta riittävän korkealle tasolle. Lisäksi verkostoon kuuluu satojen kilometrien pituudelta tonttijohtoja, jotka johtavat vettä noin 16 000  kulutuspisteeseen. Seinäjoen Veden verkostoyksikkö vastaa vesijohtoverkoston kunnossapidosta, uudisrakentamisen ja saneerauksen rakennuttamisesta ja valvonnasta. Uusilla asuntoalueilla verkostorakentaminen toteutetaan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavina hankkeina.

Viemäröinti

Viemäröinti Seinäjoella on toteutettu ns. erillisviemäröintinä, eli jätevesiviemäriverkostoon ei johdeta sadevesiä. Lisäksi viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaisesti niin, että jätevesi virtaisi painovoimaisena puhdistamolle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemäreissä. Viemäriverkostossa on betoniputkia n. 30 km ja muoviputkia n. 560 km, sekä 108 jätevedenpumppaamoa. Jätevedet Seinäjoen alueelta johdetaan kolmelle eri puhdistamolle. Seinäjoen puhdistamolla käsitellään Kanta-Seinäjoen jätevesien lisäksi Peräseinäjoen ja osa Nurmon sekä Ylistaron Halkosaaren jätevesistä. Ylistaron puhdistamolla käsitellään Ylistaron keskustaajaman ja Kylänpään jätevedet. Lapuan jätevedenpuhdistamolle johdetaan Nurmon keskustan, Tepon ja Nurmon haja-alueiden jätevedet. Hulevesiverkoston rakennuttamisesta ja kunnossapidosta vastaa Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskus.